+31(0)26 760 1010

Privacy policy


 

Iwan Hegeman Autobedrijf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven.

Iwan Hegeman Autobedrijf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

·         Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

·         Verwerking persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke noodzakelijk zijn

·         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als dit nodig mocht zijn

·         Hebben passende maatregelen genomen zodat beveiliging gegevens gewaarborgd is

·         Geven geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij nodig voor uitvoering van doeleind

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Iwan Hegeman Autobedrijf verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

·         Administratieve doeleinden

·         Communicatie over de opdracht

·         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

·         Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

·         Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een kopie van uw rijbewijs voor de duur van de proefrit. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer er sprake is van schade of wangedrag.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Iwan Hegeman Autobedrijf de volgende gegevens vragen

·         Voornaam en achternaam, telefoonnummer, emailadres

·         Kenteken van het voertuig

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent bij ons, of interesse blijft tonen in onze diensten, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, voor zover noodzakelijk.

 

Verwerking persoonsgegevens van medewerkers door Iwan Hegeman Autobedrijf ten behoeve van uitvoering geven aan arbeidsovereenkomst.

·         Voornaam, achternaam, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, salarisgegevens, kopie ID, BSN nummer, Bankgegevens.

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

De gegevens die wij van u hebben kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de aanvraag van financiering en voor de administratie. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Iwan Hegeman Autobedrijf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiligingsmaatregelen te bescherming van uw persoonsgegevens die wij hanteren zijn;

·         Alle personen binnen ons bedrijf zijn gehouden aan geheimhouding persoonsgegevens

·         Wij hanteren gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen

·         Wij maken wekelijks een back up van alle gegevens

 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen/opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Wilt u een afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor onderhoud of reparaties aan uw auto?

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor onderhoud of reparaties aan uw auto?

Afspraak maken

Wij helpen je graag op weg

Meer dan 25 jaar ervaring!
Gratis vervangend vervoer!
Onderhoud ieder automerk!